Ładowanie...

GRUPA LARQ OPUBLIKOWAŁA PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2016 R.

17-05-2016

Grupa LARQ – podsumowanie 1Q 2016

 Wyraźna poprawa skonsolidowanych wyników finansowych Grupy w 1Q 2016:

 • przychody ze sprzedaży: 12,7 mln zł wobec 5,1 mln zł w 1Q 2015 (+150% r/r)
 • EBITDA: 0,7 mln zł wobec 3,1 mln zł straty na poziomie EBITDA w 1Q 2015
 • ograniczenie kwartalnej straty netto do 1,5 mln zł z 4,8 mln zł przed rokiem

Podtrzymanie przez Zarząd prognozy skonsolidowanych wyników finansowych Grupy na rok 2016:

 • przychody ze sprzedaży: 68,2 mln zł, wzrost o 55% z 43,9 mln zł w 2015 roku
 • EBITDA: 9,5 mln zł zysku wobec straty na poziomie EBITDA w wysokości 3,3 mln zł
  w 2015 roku

LARQ S.A., podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej LARQ, opublikował wyniki finansowe za 1Q 2016 roku. Skonsolidowane przychody Grupy wzrosły w ujęciu rok do roku o 150%, do 12,7 mln zł z 5,1 mln zł w 1Q 2015. Grupa LARQ zakończyła kwartał dodatnim wynikiem EBITDA
w wysokości 0,7 mln zł wobec 3,1 mln zł straty na tym poziomie w analogicznym okresie przed rokiem. Kwartalna strata netto została ograniczona do 1,5 mln zł z 4,8 mln zł w 1Q 2015.

- Wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2016 roku są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Pierwszy kwartał dla dwóch największych spółek z naszej Grupy: Nextbike Polska i Synergic jest okresem najsłabszym wynikowo w całym roku. Nextbike Polska w styczniu i lutym, z uwagi przerwę zimową w działaniu systemów rowerowych, nie generuje przychodów, a Synergic odczuwa coroczne „poświąteczne” sezonowe obniżenie wydatków na reklamę. Wyraźna poprawa wyników w pierwszym kwartale w porównaniu do 2015 roku wskazuje na to, że te kluczowe spółki z Grupy rozwijają się zgodnie z planem, a zakończony pod koniec ubiegłego roku proces porządkowania struktury produktowej Grupy przynosi oczekiwane oszczędności. Biorąc pod uwagę wyniki pierwszego kwartału podtrzymujemy naszą prognozę na cały 2016 rok zakładającą podwojenie skali działalności Nextbike Polska i Brand24 oraz dwucyfrowy wzrost przychodów i EBITDA Synergic- mówi Mikołaj Chruszczewski, Członek Zarządu LARQ S.A.

W minionym kwartale Nextbike Polska zrealizował kontrakt na rozbudowę systemu rowerowego w Lublinie. Ponadto wygrał przetarg na uruchomienie Łódzkiego Roweru Publicznego - ten drugi co do wielkości system rowerów miejskich w Polsce został uruchomiony w kwietniu 2016 roku – oraz wygrał przetargi na uruchomienie i zarządzanie systemami rowerowymi w Poznaniu i Szczecinie (ich uruchomienie planowane jest na 3Q 2016 roku).

Synergic - operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej – odnotowuje wzrost wyników dzięki rozpoczęciu komercjalizacji nowych powierzchni reklamowych na lotniskach w Poznaniu i Katowicach, na wybranych dworcach kolejowych i autobusowych oraz lokalizacjach wielkoformatowych.

Przychody Brand24 wzrosły w 1Q 2016 o 88% rok do roku. Spółka koncentruje się na ekspansji zagranicznej, wspartej środkami pozyskanymi pod koniec ubiegłego roku od funduszu venture capital Inovo VC. Dodatkowo korzysta ze wsparcia założycieli i kluczowych menedżerów LiveChat Software S.A., którzy weszli w skład akcjonariatu spółki w styczniu br. Od kwietnia bieżącego roku Pan Mariusz Ciepły, prezes LiveChat Software S.A., jest członkiem Rady Nadzorczej Brand24.

Uwzględniając bieżącą sytuację oraz skwantyfikowane plany poszczególnych spółek prognoza wyników LARQ na rok 2016 pozostaje niezmieniona i przedstawia się następująco:

 • skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 68,2 mln zł, wzrost o 55% z 43,9 mln zł w 2015 roku,
 • skonsolidowany zysk EBITDA: 9,5 mln zł, wobec straty EBITDA w wysokości 3,3 mln zł w 2015 roku.

-------------------------

LARQ S.A. jest polską spółką holdingową notowaną na głównym parkiecie GPW, działającą
w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury. Filarami biznesu spółki są dynamicznie rozwijające się podmioty o dominującej pozycji w swoich segmentach rynku m.in.:

 • Nextbike Polska - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych. Spółka na koniec 2015 roku zarządzała flotą 5,4 tys. rowerów w 10 miastach w Polsce i posiadała bazę ponad 650 tys. zarejestrowanych użytkowników.
 • Synergic - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej. Reklamy klientów spółki eksponowane są na prawie wszystkich polskich lotniskach oraz na kluczowych dworcach autobusowych. Spółka jest wyłącznym operatorem przestrzeni reklamowej na rowerach miejskich oraz w przejściach podziemnych największych polskich miast.
 • Brand24 - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, sprzedawanego w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka posiada dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej. W 2015 roku Brand24 z sukcesem rozpoczął komercjalizację swojego unikalnego rozwiązania na rynku globalnym.

 

-------------------------

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Sadowska
CC Group Sp. z o.o.
Telefon: +48 22 440 14 40
Mobile:  +48 697 613 020