Ładowanie...

Prognoza Grupy LARQ: 55% wzrost przychodów i 9,5 mln EBITDA w 2016 r.

30-03-2016

Grupa LARQ prognozuje 55-procentowy wzrost skonsolidowanych przychodów i 9,5 mln zł EBITDA w 2016 roku

Skonsolidowana prognoza wyników Grupy na rok 2016:

 • przychody ze sprzedaży: 68,2 mln zł, wzrost o 55% z 43,9 mln zł w 2015 roku
 • EBITDA: 9,5 mln zł zysku wobec straty EBITDA w wysokości 3,3 mln zł w 2015 roku

Prognoza zakłada dynamiczny rozwój kluczowych spółek z Grupy m.in. podwojenie skali działalności Nextbike Polska, dwucyfrowy wzrost przychodów i EBITDA Synergic oraz dwucyfrowy przyrost liczby klientów Brand24.

30 marca 2016 roku LARQ S.A., podmiot dominujący w Grupie Kapitałowej LARQ, opublikował skonsolidowaną prognozę wyników Grupy na rok 2016.

Uwzględniając bieżącą sytuację oraz skwantyfikowane plany poszczególnych spółek prognoza wyników przedstawia się następująco:

 • skonsolidowane przychody ze sprzedaży: 68,2 mln zł, wzrost o 55% z 43,9 mln zł w 2015 roku,
 • skonsolidowany zysk EBITDA: 9,5 mln zł, wobec straty EBITDA w wysokości 3,3 mln zł w 2015 roku.

W skład Grupy Kapitałowej LARQ wchodzą spółki działające w innowacyjnych sektorach gospodarki i będące liderami tych sektorów. Część spółek Grupy generuje pozytywne przepływy pieniężne i buduje swoją wartość w oparciu o dodatnie wyniki finansowe, natomiast wybrane spółki z Grupy nie generują jeszcze zysków, ale budują swoją wartość w oparciu o unikalną technologię i potencjał wzrostu. Biorąc pod uwagę powyższe, a także zakończony w ub.r. proces porządkowania struktury produktowej Grupy, zdecydowaliśmy się opublikować prognozę wyników finansowych na 2016 rok. Prognoza zakłada dynamiczny rozwój kluczowych spółek
z Grupy LARQ m.in. podwojenie skali działalności Nextbike Polska w oparciu o już wygrane kontrakty, dwucyfrowy wzrost przychodów i EBITDA Synergic oraz dwucyfrowy przyrost liczby klientów Brand24 –
mówi Mikołaj Chruszczewski, Członek Zarządu LARQ S.A.

Poniżej zaprezentowane są kluczowe założenia skonsolidowanej prognozy wyników na rok 2016 dotyczące poszczególnych spółek z Grupy.

Nextbike Polska sp. z o.o.- największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych:

 • wzrost liczby obsługiwanych rowerów o 41% do 7,6 tys. szt. z 5,4 tys. szt. na koniec 2015 roku w wyniku realizacji wygranych przetargów na dostawę i obsługę miejskich systemów rowerowych w 2016 roku,
 • przychody ze sprzedaży 33,6 mln zł, wzrost o 96% z 17,1 mln zł w 2015 roku,
 • zysk EBITDA 10,5 mln zł, wzrost o 106% z 5,1 mln zł w 2015 roku.

Brand 24 S.A. - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, sprzedawanego w modelu SaaS (ang. Software as a Service).

 • wzrost liczby aktywnych klientów o 75% do 1 653 użytkowników z 982 na koniec 2015 w wyniku zwiększenia nakładów marketingowych, w szczególności w obszarze działalności globalnej, wspartych pozyskanym w grudniu 2015 r. kapitałem od funduszu venture capital Inovo VC,
 • przychody ze sprzedaży 5,3 mln zł, wzrost o 85% z 2,9 mln zł w 2015 roku,
 • strata EBITDA 0,7 mln zł, w porównaniu do straty 0,3 mln zł w 2015 roku.

Synergic sp. z o.o. - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej:

 • wzrost powierzchni reklamowej dostępnej do sprzedaży o 25% z 17,5 tys. m2 do 21,9 tys. m2 w wyniku pozyskania nowej przestrzeni reklamowej w portach lotniczych,
  na dworcach kolejowych oraz w wybranych lokalizacjach wielkoformatowych
  w Warszawie,
 • przychody ze sprzedaży 23,8 mln zł, wzrost o 11% z 21,4 mln zł w 2015 roku,
 • zysk EBITDA (bez uwzględnienia transakcji wewnątrzgrupowych) 4,8 mln zł, wzrost
  o 10% z 4,3 mln zł w 2015 roku.

 Pozostałe spółki Grupy:

 • przychody ze sprzedaży 5,5 mln zł, wzrost o 126% z 2,4 mln zł w 2015 roku,
 • strata EBITDA 5,1 mln zł, wobec straty 12,5 mln zł w 2015 roku (strata w roku 2015 uwzględniała wpływ zdarzeń jednorazowych związanych z finalizacją procesu porządkowania struktury produktowej w ramach Grupy).

Zarząd LARQ S.A. założył, że w 2016 roku warunki prowadzenia działalności gospodarczej nie zmienią się w istotny sposób w stosunku do sytuacji bieżącej oraz nie pojawią się czynniki, mogące istotnie ograniczyć popyt na usługi oferowane przez Grupę Kapitałową LARQ.

-------------------------

LARQ S.A. jest polską spółką holdingową notowaną na głównym parkiecie GPW, działającą
w obszarze innowacyjnych mediów, nowych technologii i infrastruktury. Filarami biznesu spółki są dynamicznie rozwijające się podmioty o dominującej pozycji w swoich segmentach rynku m.in.:

 • Nextbike Polska - największy w Polsce dostawca i operator miejskich systemów rowerowych. Spółka zarządza flotą 5,4 tys. rowerów w 9 miastach w Polsce i posiada bazę ponad 650 tys. zarejestrowanych użytkowników.
 • Synergic - wiodący krajowy operator i właściciel niestandardowych nośników reklamy zewnętrznej. Reklamy klientów spółki eksponowane są na prawie wszystkich polskich lotniskach oraz na kluczowych dworcach autobusowych. Spółka jest wyłącznym operatorem przestrzeni reklamowej na rowerach miejskich oraz w przejściach podziemnych największych polskich miast.
 • Brand24 - właściciel autorskiego narzędzia do monitoringu treści w internecie, sprzedawanego w modelu SaaS (ang. Software as a Service). Spółka posiada dominującą pozycję na polskim rynku w swojej kategorii produktowej. W bieżącym roku Brand24 z sukcesem rozpoczął komercjalizację swojego unikalnego rozwiązania na rynku globalnym.

 

-------------------------

Dodatkowych informacji udziela:
Katarzyna Sadowska
CC Group Sp. z o.o.
Telefon: +48 22 440 14 40
Mobile:  +48 697 613 020